AJUTOR 
Termeni de utilizare

Materialele prezentate pe site-ul GIF - Grupul de Intermediere Financiara S.A. sunt protejate prin drepturi de autor, drepturi la marca sau alte drepturi de proprietate intelectuala. Reproducerea, difuzarea, stocarea, emisia, transmiterea, retransmiterea, transferarea, comunicarea publica, transformarea, inchirierea sau utilizarea in orice alt mod a acestora, fara acordul prealabil si in scris al GIF - Grupul de
Intermediere Financiara S.A. si/sau al titularilor lor, constituie o violare a drepturilor in cauza si poate atrage raspunderea civila, contraventionala sau, dupa caz, penala a persoanei in culpa.
Grupul de Intermediere Financiara S.A. nu garanteaza in nici un fel, explicit sau implicit, realitatea, actualitatea si integralitatea datelor si informatiilor prezentate pe site-ul GIF Grupul de Intermediere Financiara S.A.. Datele si informatiile referitoare la valori mobiliare sau la alte instrumente financiare, accesibile publicului pe acest site, nu constituie recomandari, indicii sau garantii ale calitatii sau performantelor acestor instrumente. GIF Grupul de Intermediere Financiara S.A. nu va putea fi tinuta raspunzatoare fata de nici o persoana/entitate pentru nici un fel de pierderi sau daune ce ar putea rezulta, direct sau indirect, din sau in legatura cu utilizarea site-ului GIF Grupul de Intermediere Financiara S.A. sau ca urmare a oricarei erori sau omisiuni. Analizele, comentariile si opiniile exprimate de terte persoane prin intermediul site-ului GIF Grupul de Intermediere Financiara S.A. reprezinta punctul de vedere al autorilor acestora si nu angajeaza in nici un fel raspunderea GIF Grupul de Intermediere Financiara S.A.
1 EURO 3.5370
1 USD 2.3749
1 GBP 4.4390
1 GRAM AUR 63.5853Bubid ON 7.31
Bubid TM 0.00
Bubid 1 week 7.28
Bubid 1 month 7.33
Bubid 3 months 7.30
Bubid 6 months 7.24
Bubid 9 months 7.24
Bubid 12 months 7.24
Bubor ON 7.83
Bubor TM 0.00
Bubor 1 week 7.83
Bubor 1 month 7.94
Bubor 3 months 7.93
Bubor 6 months 8.02
Bubor 9 months 8.03
Bubor 12 months 8.03 
2005 G.I.F. Leasing Termeni de utilizare  Reguli de confidentialitate