DESPRE NOIAJUTOR 
Strategie

S.C. GIF LEASING S.A.finanteaza in sistem leasing financiar intern pentru persoane juridice si fizice toate tipurile de bunuri mobile si imobile noi si second hand.


Serviciile oferite permit :
 • Solutii financiare complexe pentru proiecte de investitii si retehnologizare.

 • Pentru proiectele de investitii, retehnologizare, dotare cu echipamente noi si performante, formarea sau înnoirea parcului auto si echipamente de lucru - solutii de finantare complexe, adaptate caracteristicilor proiectului si clientului respectiv.

 • Scheme de finantare in leasing financiar sau operational

 • Leasing financiar sau operational pentru o gama larga de produse, atât de pe piata interna cat si importate: autovehicule, echipamente medicale, masini si utilaje, echipamente industriale, birotica, în scheme de finantare in sistem leasing.

 • Vânzarea obiectelor detinute

 • Vânzarea echipamentelor detinute în proprietate de client si utilizarea acestora in continuare in baza unui contract de leasing. Aceasta alternativa este un instrument de finantare în vederea sustinerii prioritatilor activitatii curente si de dezvoltare ale clientilor.
Conditii de acordare a finantarii:

Dobânda

Nivelul dobânzii - în lei sau valuta - este stabilit functie de costul surselor de refinantare si de coeficientul de risc care rezulta în urma analizarii solicitarii de finantare si a structurii de garantii.

Grafic de rambursare

Grafic de rambursare - flexibil, functie si de obiectul de activitate, respectiv graficul de încasare al veniturilor societatilor comerciale.

Garantii

Categoriile de garantii acceptate sunt: Bilete la ordin, Bilete la ordin avalizate de o banca, Scrisoarea de garantie bancara, Garantarea de catre un tert prin contract de fidejusiune, Polita de asigurare a riscului financiar, Contract de ipoteca sau de gaj. Alegerea unui tip sau altul de garantie se face în functie de valoarea si specificul proiectului de leasing, durata pentru care se solicita leasing-ul, si, nu în ultimul rând, disponibilitatile si optiunea clientului.

Perioada de derulare

Contractele de leasing se pot încheia pe perioade plecând de la 12 luni functie de structura si specificul proiectului respectiv.

Avansul

Avansul solicitat este de cel putin 15% din valoarea produselor ce se doreste a fi achizitionate. In cazul prezentarii de garantii bancare avansul este optional.

Valoarea reziduala

Valoarea reziduala se stabileste prin acordul partilor. In cazul produselor importate, acesta se stabileste la 20% din valoarea produselor.

Firmele nou înfiintate

Firmele nou înfiintate pot obtine finantare pe baza de garantii bancare sau prin garantarea contractului de catre o alta societate. In cel de al doilea caz analiza economico-financiara se face asupra societatii garant.

Asigurarea

Obligatia de a asigura bunurile revine S.C. GIF LEASING S.A. Bucuresti care asigura si finantarea pentru asigurarea bunurilor.

Durata analizei

Analiza documentatiei si încheierea contractului este intre 2 si 7 zile. Termenul este calculat din momentul primirii documentatiei complete.

Criterii de evaluare

Evaluarea unei solicitari de finantare are la baza criteriile financiare (cifra de afaceri, gradul de îndatorare, lichiditatea, solvabilitatea) cat si cele non-financiare (pozitia pe piata, viabilitatea planului de afaceri, calitatea managementului, riscul de produs).

Documentele necesare analizei

Functie de personalitatea juridica a solicitantului (persoana juridica, persoana fizica autorizata, persoana fizica), respectiv:
 • Cererea de Finantare
 • Documente financiare, care sa prezinte situatia financiara din ultimii doi ani de activitate ai firmei;
 • Documente legale (certificat de înregistrare, cod fiscal, certificat constatator, act constitutiv si acte aditionale, etc.)
 • Factura proforma, cu o descriere detaliata a bunului si a caracteristicilor tehnice, a modalitatilor de plata si livrare, pretul si moneda de plata sau Nota de negociere între Furnizor si Utilizator.

Livrarea

Obligatia livrarii bunurilor revine în întregime furnizorului, operatiunea fiind asistata de S.C. GIF LEASING S.A.
Evaluarea unei solicitari de finantare are la baza doua criterii: criterii financiare si non-financiare. Principalii indicatori determinati sunt: cifra de afaceri, gradul de indatorare, profitabilitate, lichiditatea, la care se adauga ca factori principali in influentarea deciziei si obiectul de activitate raportat la tipul autovehiculului solicitat, pozitia pe piata, evolutia solicitantului pe piata in ultimii ani, planul de afaceri etc.

Fazele operatiunii de leasing:

 • Achizitionarea bunului de catre societatea finantatoare;
 • Restituirea treptata de catre beneficiar a creditului primit (prin plata redeventelor), folosind resursele financiare obtinute din exploatarea bunului (a investitiei). Redeventa contractului de leasing cuprinde: ratele de amortizare ale bunului, chiria pe capitalul neamortizat, taxele, asigurarile, precum si o marja de profit a societatii finantatoare;
1 EURO 3.5370
1 USD 2.3749
1 GBP 4.4390
1 GRAM AUR 63.5853Bubid ON 7.31
Bubid TM 0.00
Bubid 1 week 7.28
Bubid 1 month 7.33
Bubid 3 months 7.30
Bubid 6 months 7.24
Bubid 9 months 7.24
Bubid 12 months 7.24
Bubor ON 7.83
Bubor TM 0.00
Bubor 1 week 7.83
Bubor 1 month 7.94
Bubor 3 months 7.93
Bubor 6 months 8.02
Bubor 9 months 8.03
Bubor 12 months 8.03 
©2005 G.I.F. Leasing Termeni de utilizare  Reguli de confidentialitate