AJUTOR 
Glosar de termeni

Leasingul

Leasing-ul este o operatiune comerciala prin care o parte denumita locator/finantator transmite pentru o perioada determinata dreptul de folosinta a unui lucru al carui proprietar este catre alta parte, denumita utilizator, la solicitarea acesteia din urma, contra unei plati periodice, denumita rata de leasing, iar la sfârsitul perioadei de leasing locatorul/finantatorul se obliga sa respecte dreptul de optiune al utilizatorului de a cumpara bunul, de a prelungi contractul de leasing ori de a înceta raporturile contractuale.

Leasing financiar

Leasing financiar este operatiunea de leasing care îndeplineste una sau mai multe dintre urmatoarele conditii:
 1. riscurile si beneficiile aferente dreptului de proprietate trec asupra utilizatorului din momentul încheierii contractului de leasing;
 2. partile au prevazut expres ca la expirarea contractului de leasing se transfera utilizatorului dreptul de proprietate asupra bunului;
 3. utilizatorul poate opta pentru cumpararea bunului, iar pretul de cumparare va reprezenta cel mult 50% din valoarea de intrare (piata) pe care acesta o are la data la care optiunea poate fi exprimata;
 4. perioada de folosire a bunului în sistem de leasing acopera cel putin 75% din durata normata de utilizare a bunului, chiar daca în final dreptul de proprietate nu este transferat;
La leasingul financiar riscul economic al investitiei este suportat de utilizator. Prin operatiunea de leasing financiar:
 1. bunul finantat este evidentiat in contabilitatea utilizatorului;
 2. utilizatorul inregistreaza amortizarea aferenta mijlocului fix intrat in patrimoniu, amortizare care este deductibila din punct de vedre fiscal, potrivit legislatiei in vigoare;
 3. redeventa lunara este compusa din cota parte din valoarea de intrare a mijlocului fix si din dobanda de leasing;
 4. dobanda de leasing este o cheltuiala deductibila din punct de vedere fiscal pentru utilizator

Leasing operational

Leasing operational este operatiunea de leasing care nu îndeplineste nici una dintre conditiile de la leasingul financiar. In cazul leasingului operational riscul economic al investitiei este suprtat de locator. Leasingul operational este operatiunea de leasing in care:
 • bunul finantat este evidentiat in contabilitatea finantatorului;
 • redeventa lunara este compusa din cota de amortizare calculata conform prevederilor legale plus un beneficiu, fiind asimilata unei chirii;
 • amortizarea este evidentiata in contabilitatea finantatorului;
 • intreaga redeventa lunara este considerata cheltuiala deductibila din punct de vedere fiscal, pentru utilizator.

Valoare de intrare

Valoare de intrare reprezinta valoarea la care a fost achizitionat bunul de catre finantator, respectiv costul de achizitie.

Valoare totala

Valoare totala reprezinta valoarea totala a ratelor de leasing la care se adauga valoarea reziduala.

Valoare reziduala

Valoare reziduala reprezinta valoarea la care, la expirarea contractului de leasing, se face transferul dreptului de proprietate asupra bunului catre utilizator.

Rata de leasing

Rata de leasing reprezinta:
 • în cazul leasingului financiar, cota-parte din valoarea de intrare a bunului si a dobânzii de leasing. Dobânda de leasing reprezinta rata medie a dobânzii bancare pe piata româneasca;
 • în cazul leasingului operational, cota de amortizare calculata în conformitate cu actele normative în vigoare si un beneficiu stabilit de partile contractante.

Sale and lease-back

Sale and lease-back este o alternativa de finantare prin care o firma isi poate crea un surplus de capital de lucru prin vanzarea care societatea de leasing a unor mijloace al caror proprietar este, pastrand dreptul de folosinta asupra lor prin incheierea cu aceeasi societate de leasing a unui contract de leasing financiar avand ca obiect tocmai mijloacele fixe vanduta. La sfarsitul contractului de leasing firma utilizator redevine proprietarul mijloacelor fixe prin achitarea valorii reziduale.

Durata minima a unui contract de leasing

Durata minima a unui contract de leasing In conformitate cu prevederile legale in vigoare un contract de leasing trebuie sa aiba o durata de minumum 12 luni.

DDP

DDP este prescurtarea de la Delivery Duty Paid: pentru bunurile importate, pretul furnizorului include toate taxele aferente importului (taxe vamale, accize, taxa pe valoare adaugata).

CIP

CIP: Cost Insurance Paid. Pentru bunurile importate pretul furnizorului include costul asigurarii transportului, dar nu include taxele aferente importului.

Fransiza

Fransiza este partea din dauna care ramane in sarcina asiguratului si nu se despagubeste de catre societatea de asigurare. Avand o asigurare de risc general sau full casco cu fransiza 0, in cazul unei daune totale sau furt, este despagubita intreaga suma asigurata.

Contractul de leasing

Contractul de leasing este reglementat prin Ordonanta Guvernamentala nr. 51/1997, republicata în Monitorul Oficial nr. 9 din 12.01.2000, operatiunile de leasing constituind o noua categorie de fapte de comert care se adauga la cele prevazute de art. 3 Cod Comercial.

1 EURO 3.5370
1 USD 2.3749
1 GBP 4.4390
1 GRAM AUR 63.5853Bubid ON 7.31
Bubid TM 0.00
Bubid 1 week 7.28
Bubid 1 month 7.33
Bubid 3 months 7.30
Bubid 6 months 7.24
Bubid 9 months 7.24
Bubid 12 months 7.24
Bubor ON 7.83
Bubor TM 0.00
Bubor 1 week 7.83
Bubor 1 month 7.94
Bubor 3 months 7.93
Bubor 6 months 8.02
Bubor 9 months 8.03
Bubor 12 months 8.03 
©2005 G.I.F. Leasing Termeni de utilizare  Reguli de confidentialitate